fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
fuga mobilya
O szkole

 

Lekcje indywidualne i w małych grupach

14 lat doświadczenia w pracy z dziećmi i młodzieżą
(przedszkole, szkoła podstawowa, gimnazjum)

Program dopasowany do indywidualnych potrzeb
(pomoc w odrabianiu zadań domowych, przygotowanie do sprawdzianów i testów)

Miła atmosfera, wysoki poziom nauczania

O szkole

madziaSzkoła została utworzona w 2007 r. w odpowiedzi na zgłaszaną przez wielu rodziców dzieci i młodzieży szkolnej, pilną potrzebę wsparcia uczniów w procesie przyswajania języka angielskiego poprzez:
• pomoc w poprawnym wykonywaniu zadań domowych, projektów i prezentacji,
• wyjaśnianie zagadnień gramatycznych,
• powtarzanie materiału leksykalno – gramatycznego przed sprawdzianami i testami szkolnymi,
• kontrolę poprawności wypowiedzi oraz naukę poprawnej wymowy,
• rozszerzanie wiedzy o krajach angielskiego obszaru językowego,
• naukę różnorodnych technik zapamiętywania i notowania opartych na znanych i skutecznych mnemotechnikach stosowanych na świecie.
Dzięki zaproponowanej formule kursów oraz przyjaznej atmosferze uczniowie nabywają stopniowo pewności siebie, co szybko przekłada się na wymierne efekty w postaci rozwoju umiejętności językowych oraz lepszych ocen w szkole.